top of page

Táim an-buíoch as ucht an tacaíocht agus an cabhair a tugadh dom le linn an olltodhcháin. Is mór an phribhléid domsa agus do mo chlann gur tugadh an tacaíocht sin dom. Ta sé mar phríomh sprioc agam obair go dian i nDáil Éireann ar son muintir Corcaigh Thiar Thuaigh Leas. 

I'm very grateful for the support and help I  have received during this General Election Campaign 2020. It's a huge privilege for me and my family to have received such support. My main objective is to work hard on behalf of the people of Cork North West to make sure Cork North west  gets  prioritised in Dáil Éireann 

FFPortraits2018-677 copy.jpg
IMG-20200201-WA0001_edited.jpg
bottom of page